This resolution is not supported.
STATE
SOCIETY
HISTORY
CULTURE
GEOGRAPHY
ECONOMY
INTERNATIONAL RELATIONS
TOURISM
ASTANA
EXPO 2017
REGIONS

“Kazakhstan – Land of the Great Steppe” mobile application
Commissioned by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan.
Developed by SA SIVECO Romania.

We are grateful for the cooperation:
Editing: E. Idrissov, R. Vassilenko, B. Sugurbayev, A. Abdrakhmanov, V. Alexandrov
Texts: A. Kaukenov, T. Kaukenova, A. Tabarak, A. McIntyre-Brown
Photo editor: K. Bukenova
Music: D. Nurzhanov
Sounds of musical instruments: A. Arykbayev
Photos: E. Tkachenko, A. Maznitsyn, A. Ustinenko, V. Osintsev, V. Tretyakov, D. Podlipayev, T. Kazangapov, M. Rozhin, M. Kurakov, O. Belyalov, E. Ospanov, R. Barelko, K. Bukenova, E. Utesbayev, A. Lyubikovskiy, G. Meremyanin, G. Bergarieva, F. Kabdykairov, V. Soloviev, M. Zolotuhin, A. Pavelev, A. Panchenko, S. Daulenov, T. Batyrshin, Y. Fedorov, Kolokolnikovs Studio, Chistoprudov DG, photosafari.kz.
Videos: K. Yergaliyev, V. Petrov, VITO Cinema, photosafari.kz, A. Likhobabenko and V. Chikanov, shymbulak.kz.
Artists: E. Ospanov, S. Baitysh, D. Kasimov, A. Noda, A. Denikeyev, B. Baitenov, B. Myrzakhmetov, K. Azhibekov, M. Nurgozhin, E. Tolepbai, N. Buba, B. Zaurbekov, E. Sadyrbayev, A. Kolka, U. Zhubaniyazov, V. Grigoryan, A. Starkov, T. Iskhakov, J. Shardenov, N. Baratov, M. Kaspakov.
We are grateful for the support of: Press Office of the President of the Republic of Kazakhstan, Secretariat of the Assembly of the People of Kazakhstan, Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan, Ministry of Culture and Sport of the Republic of Kazakhstan, JSC National Agency for Export and Investment KAZNEX INVEST, JSC National Company EXPO 2017, JSC NMH KazAgro, JSC NC KTZ, JSC Center for International Programs, National Museum of the Republic of Kazakhstan, Palace of Peace and Harmony, Kasteyev State Museum of Arts, Archaeological Expertise Scientific-Research Organization, Abai Kazakh State Academic Theatre of Opera and Ballet, State Opera and Ballet Theatre Astana Opera, Oyu Art Gallery (Almaty), Has Sanat Art Gallery (Astana), Duman Entertainment Centre (Astana), Khan Shatyr Trade and Entertainment Centre (Astana), Chimbulak ski resort, Arnau ethnic restaurant (Astana), SaryarkaAvtoProm LLP, Eurocopter Kazakhstan LLP, Bogatyr Komir LLP, BG Group Plc, JSC North Caspian Operating Company, MSE Metropolitan, Marine Club (Kapshagai), altay.kz, portal “History of Kazakhstan” e-history.kz, voxpopuli.kz, TOI Magazine.
In case of any questions, please contact:
Committee for International Information
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan
Astana, Kazakhstan 010000
31 Dinmukhamed Konayev Street
Phone: +7 7172 72 06 85
press@mfa.kz

© 2015 MFA RK
All rights reserved.